10.6.2010

V Brněnské šalině č.4 jsem oslovoval lidi, aby mě naučili na kytaru nějaký akord, který znají. Takto jsem se naučil 4 akordy, které jsem v takovém pořadí, v jakém byly získány, každý zahrál na 4 doby, 4x, na hudebním festivalu stejného dne večer.